முதல் இரவு பயம்

முதல் இரவு பயம்

Fear

முதல் இறவு பயம்,காம உணர்வு,உடலுரறவு,ஆண் உறுப்பு,காம இன்பம்,உடல் சுகம்,பால் உறவு முறைகள்,ஆண்மை குறைவு,உறுப்பு பலம்,ஆண் உறுப்பு அளவு அதிகரிக்க,
sex,sexologist,penis,male organ,size,love,பெண் உறுப்பு,வலி,பெண் உடல் உறவு முறைகள்,sex techniques,penis,vagina,

Age

21 &28

Sex life

 1. Married since 1 year. Not able to do good sex.
 2. Fear of sex and pain during entry of penis.
 3. Not able to accept and indulge in sex.
 4. Fear of bleeding during sex.
 5. Fear of child birth.
 6. Not able to talk and express the fear.
 7. Man feeling bad about premature ejaculation and poor erection.

Treatment given

 1. Counselling about sexual techniques for the female.
 2. Counselling for the female about the sexual procedure and anatomy of female organ.
 3. Hypnotherapy for male and female.
 4. Sexual improvement treatment for male.
 5. Pranic healing for female infertility.

Results

 1. Couple happy about the sexual life and intimacy.
 2. Feel happy and free to talk about sexual needs and sharing of love feelings.
 3. Man became confident of his sexual fitness and gained awareness and courage in sexual life.
 4. Female started to indulge in sexual movements and was happy to find that it was not as painful as expected.
 5. Female became pregnant on the 3rd month.

Treatment duration

6 months for male.

3 months for female.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: