அதிக சுய இன்பம்

அதிக சுய இன்பம்

Healthy and happy

Age

23

Sex life/

 1. அதிக சுய இன்பம்
 2. Low body weight-மெலிந்த உடல்
 3. Sunken eyes
 4. Cheeks thin and emaciated-குழி விழுந்த கன்னங்கள்.
 5. நரம்புத் தளர்ச்சி.
 6. விந்து தூக்கத்தில் வெளியேறுதல்
 7. தூக்கமின்மை
 8. பயம்
 9. நடுக்கம்
 10. கவனக்குறைவு
 11. ஆண் உறுப்பு தளர்ச்சி

Tests done

 1. Doppler test to know the blood flow to penis.
 2. Vacuum test to find out corpora tissue quality.
 3. Aura photo.
 4. Semen test.

Treatment given

 1. Counselling regarding sex fitness.
 2. Treatment to improve penis and sexual health.
 3. Treatment to enhance mind health.
 4. Personality development.
 5. Mind healing-Hypnotherapy.
 6. Pranic healing.
 7. Acupuncture, crystal healing.
 8. Size development therapy
 9. Exercise for physical fitness.

Results

 1. உடல் ஆரோக்கியம்.
 2. Moderated the masturbation frequency.
 3. Semen quantity improved.
 4. Penis erection improved.
 5. Size development in 12 months.
 6. Improved self esteem
 7. Good personality attitude brought up confidence.
 8. Weight reduction
 9. Male attitude in posture.
 10. Developed confidence in him.

Treatment duration

12 months.

Low body weight,Small penis,Poor erection,Tremor in hands,Low quantity semen,

Fast ejaculation, குழி விழுந்த கன்னங்கள்.

நரம்புத் தளர்ச்சி.

விந்து தூக்கத்தில் வெளியேறுதல்,தூக்கமின்மை,பயம்,

நடுக்கம்,கவனக்குறைவு,ஆண் உறுப்பு தளர்ச்சி,அதிக சுய இன்பம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: