>செக்ஸ் குறை பாடுகள் .

>

ஆண்களே !
செக்ஸ் குறைபாடுகளுக்கு மன ரீதியான காரணங்களும் உண்டு .
மன ரீதியான காரணங்களை கண்டு பிடிக்க GDV kirlian கருவி பயன் படுத்தப் படுகிறது .
உறுப்பின் சக்தி எவ்வளவு என்று கணக்கிட்டு துல்லியமாக உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நேரிலேயே காண்பிக்கிறோம் .
நல்ல மருந்து சிகிச்சைகள் மூலம் உங்களுக்கு முழுமையான மருத்துவம் கிடைக்கும் .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: